Foreldreundersøkelsen 2019

Dagli' gleder jobber med å forberede utsendelse/invitasjon til å delta i årets foreldreundersøkelse i barnehagene.

Undersøkelsen vil være åpen for besvarelse fram til 20. desember, så det skal være plenty med tid til å få delta. Dere vil får informasjon/invitasjon både pr mail og SMS.