Hovedopptak 2020.

Pr dato er alle plasser fylt opp.

Nye barn har vært på besøk og de har fått masse skriftlig info. Vi planlegger for at oppsgtart og tilvenning skal foregå som tidligere år, men er forberedt på å raskt sette i verk Plan B ved endring i koronasituasjonen.