ÅRSMØTE 2020. Ny dato 19.05.

Årsmøtet ble holdt elektronisk. Protokoll legges ut under fanen Eierforeningen.