Planleggingsdager 14-15.11.2019

Merk at barnehagen er stengt Torsdag 14. og fredag 15.november pga planleggingsdger for personalet