Planleggingsdager 2019-20

Merk at barnehagen er stengt Torsdag 14. og fredag 15.november 2019, 2.januar, samt 14.april 2020 pga planleggingsdager for personalet