Aktuelt fra Samarbeidsutvalget 2019-20

Referat fra møte 21.10. under.

AU 2019-20 består av

Siren Rott Lode, foreldrerepresentant

Mare Bugge Simonsen, foreldrerepr.

Natalie Vikse Soltvedt Palmers, foreldrerepr.

Renata Noemia Alves-Syre, foreldrerepr.

Siv T. Espedal, personalrepresentant

Lisbeth Solhaug, personalrepr.

Åse Trettenes, personalrepr.

Elin Seim, personalrepr.

Elen Katharina Ousland, eiers representant

Foreldrerepresentantene har fått et lite merke på skapdøra i garderoben til barna. Saker kan meldes inn til alle medlemmene.

 

 referat 21. oktober 19[20098]