Aktuelt fra Samarbeidsutvalget 2019-20

Referat fra møte 02.03.20 vedl Neste møte i SU: 26.05.20

AU 2019-20 består av

Siren Rott Lode, foreldrerepresentant

Mare Bugge Simonsen, foreldrerepr.

Natalie Vikse Soltvedt Palmers, foreldrerepr.

Renata Noemia Alves-Syre, foreldrerepr.

Siv T. Espedal, personalrepresentant

Lisbeth Solhaug, personalrepr.

Åse Trettenes, personalrepr.

Elin Seim, personalrepr.

Elen Katharina Ousland, eiers representant

Foreldrerepresentantene har fått et lite merke på skapdøra i garderoben til barna. Saker kan meldes inn til alle medlemmene.

 

referat 2. mars 20