En godt etablert privat barnehage

Huskestua barnehage åpnet i 1990 og eies og drives av Huskestua Eierforening, en foreldreforening av medlemmer av fagforeningen Tekna (tidligere NIF/Norske Sivilingeniørers Forening). Eierforeningen så dagens lys som følge av mangel på barnehageplasser i Stavangerområdet, og noen driftige familier innså at de måtte ta spaden i egen hånd.

De overtok gamle Tjensvoll skole og bygde om til en 2-avdelings barnehage som åpnet i august 1990. Senere fikk de tilgang til nabotomten, og året etter utvidet barnehagen med ytterligere 2 avdelinger. Det gamle skolehuset er en positiv miljøfaktor i barnehagen. Fasaden er omtrent identisk med slik den framsto som skole. Og ikke sjelden opplever vi at barn og personale forteller om foreldre og besteforeldre som gikk på skole akkurat i dette bygget.

Huskestua har betjent Teknamedlemmer utover kommunegrensene, og vi kan vel ikke kalle oss en typisk nærmiljøbarnehage. Dette ser imidlertid til langsomt å snu. Både fordi mange medlemmer bor i bydelen, men også pga bedre tilgjengelighet til barnehager i medlemmers nærmeste bomiljø. Vi har definert søkere i barnehagens nærmiljø i vår opptakskrets, og ønsker å være et aktuelt alternativ for barnefamilier i nabolaget.

Likevel skal vi først og fremst dekke medlemsfamilienes behov, og det gjør at vi må være fleksible på aldersinndeling. Det er fremdeles størst behov for småbarnsplasser. Vi har valgt å opprettholde normen på 9 barn og 3 voksne på småbarnsavdelingene (18 barn og 3 voksne på 2/3-6-årsavdelingene). Vi mener at det for barna er mange nok og skulle forholde seg til. Som voksne synes vi også at det er positivt at det ikke er fler barn i gruppa. Vi vil heller ha litt mer enn nok tid og oppmerksomhet til alle i løpet av en dag. Vi tror at dere som foreldre også verdsetter at vi stort sett har tid og mulighet til å prate litt med dere i forbindelse med levering og henting.

Men behovene kan endre seg, og da kan vi måtte endre på alders- og/eller gruppesammensetning.

Vi deltar i kommunens årlige brukerundersøkelse blant byens barnehager, og vi er stolte av å kunne presentere høy svarprosent og gode resultater. Denne tilbakemeldingen betyr mye for oss, og gir oss informasjon om hvilke områder vi må jobbe med for å få enda mer fornøyde kunder.