VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR!

Så skriver vi barnehageåret 2019-20. Velkommen til gamle og nye barn og familier!

Noen nye barn har allerede hatt sin første dag i Huskestua. Det er foreløpig god stemning :-) Det er kjekt å ta i mot spente foreldre og nysgjerrige barn. Vi er trygge på at vi kan tilvenning, og vi håper at den tryggheten smitter over på nykommerne.

Vi gleder oss til å komme i gang med de nye gruppene. Det er forandringer på alle avdelinger, og personalet har fokus på vennskap, lære hverandre å kjenne og å lage gode rammer for samspill og aktiviteter. Dagene i august er viet tilvenning - for alle. Faste aktiviteter kommer i gang fra september.