Foreldreundersøkelsen 2019

Vi kan med stor glede offentliggjøre resultatene av undersøkelsen 2019.

Foreldreundersøkelsen hovedtall

Her legges ut hovedtallene. Samarbeidsutvalget har sett på resultatene for hvert spørsmål. Personalet bruker resultatene aktivt i sitt evaluerings- og planleggingsarbeid.

Vi er svært fornøyde med å bli skåret så høyt også dette året. Det siste spørsmålet; Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage, er det som ligger til grunn for sammenligningen mellom barnehager, lokalt og på landsbasis. Denne gang troner Huskestua alene på toppen i Stavanger kommune, med høyeste skåre, 5,0. Det ga oss ca. to minutter i rampelyset på TVvest den 25.feb. ;-) 

En stor takk til dere som har deltatt og besvart undersøkelsen. Det var noe lavere oppslutning denne gang enn foregående år, men likevel så høyt at vi anser resultatet til å vise et riktig bilde av foreldre i Huskestuas fornøydhetsgrad.

Tusen takk :-)