Hypernett - Ny foresattportal for barnehage og SFO

Fra 01.01.14 får dere foreldre et større ansvar for søknad, oppsigelse, samt å holde opplysninger oppdatert. Klikk dere inn på lenken.