BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

Endelig kan vi legge ut resultatene av årets foreldreundersøkelse som ble gjennomført i nov-des 2015.

Vi er svært, svært godt fornøyde med tilbakemeldingene vi får fra foreldrene. Først og fremst kan alle være stolte av god oppslutning og en svarprosent på over 92. 

Dernest er det godt å få en så god skåre på området Relasjon mellom barn og voksen. Det har vi hatt spesielt fokus på det siste halvannet året. 

Se lenke for resultater for hvert område, samt sammenligning med kommunale og private barnehager i Stavanger kommune.

Foreldreundersøkelsen res.tabell og graf

Tusen takk til foreldre for at dere deltok. Nå har vi litt å leve opp til!