Huskestua i Stavanger Aftenblad!

Riktignok i siste setning i en artikkel. Men likavel!

Det er jo spesielt kjekt at artikkelen tar for seg foreldres tilfredshet med "sin" barnehage, og at Huskestua der skårer best av alle de private barnehagene i byen. Vi oppnår 5,0 av 5,0 mulige poeng. Og det er foreldrene i Foreldreundersøkelsen som setter karakteren.

Artikkelen tar også for seg resultater fra samme undersøkelse, sett i forhold til størrelsen på barnehagen. Vi er åpenbart enige om at fire avdelinger, med 9-/18-barnsgrupper, er en helt riktig størrelse på barnas daglige oppholdssted. Vi har riktignok i perioder 10 barn på liten, og 19 på stor avdeling, men kan like gjerne ha perioer med færre barn.

Vi takker igjen våre foreldre for tilliten <3