Planleggingsdager barnehageåret 2017-18

Høsten: 16. og 17.november Våren: 2.januar og 3.april