Foreldreundersøkelsen 2017

En liten nedgang i svarprosent og i grad av tilfredshet, i forhold til 2016. Men mest fornøyde foreldre.

Foreldreundersøkelsen 2017 vs 2016

Vi skal jobbe med resulatene i flere fora. 

Takk for tilbakemeldingene.