FORELDREUNDERSØKELSEN 2016

Vi er svært stolte av å kunne presentere resultatene for Huskestua barnehage etter foreldreundersøkelsen i november 2016.

Først og fremst oppnådde vi en høy svarprosent. Over 90% av de inviterte deltok i undersøkelsen. Det betyr at vi kan lite på svarene, vi har engasjerte foreldre, og det hjalp med noe masing fra undertegnede. 

Jeg har laget et par utvalg. Ett der vi kan sammenligne oss selv med fjorårets resultat. (Dette er bare andre året vi bruker Udir sin undersøkelse) Og ett der vi sammenligner oss med andre barnehager i Stavanger, kommunale og private.

Se lenken.

Foreldreundersøkelsen 2016. Hjemmesiden.

Tusen takk for deltakelsen og for de gode tilbakemeldingene. Nå skal personalet sammen med sanarbeidsutvalget se hvor vil skal holde fokus framover, for å opprettholde den gode kvaliteten.

Elen K.&Co.