RØDT NIVÅ I STAVANGERBARNEHAGENE

Beredskapsledelsen og ordførerne i regionen har fattet vedtak om overgang til rødt tiltaksnivå for perioden 15-30.04. Huskestuas åpningstid på rødt nivå: kl.08.00 - 15.00.

Barnehagen er stengt for ungene onsdag 14. Personalet møter til planleggingsdag for å organisere for rødt nivå fra torsdag.

Informasjon blir gitt til foreldre via mail og Kidplan/hjemmeside.

Foreldre med jobb i det som defineres som samfunnskritiske områder, kan få utvida oppholdstid. Kontakt Elen.

 

Elen kan kontaktes på telefon 959 00 613.