Barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø

I barnehageloven kom det i 2021 inn et nytt kapittel VIII, også kalt Mobbeloven. Det skal sikre barn et trygt og godt barnehagemiljø.

Imidlertid er det ikke sånn at fravær av mobbing gir et trygt og godt barnehagemiljø. §41 sier "Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering." 

Dette gjelder for forhold mellom barn-barn, men ikke minst i forholdet voksen/ansatt-barn.

Barnehagen har en klar aktivitetsplikt dersom vi får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.

Foreldre som opplever at barnet ikke har det trygt og godt, må dele denne bekymringen med personalet.