Registreringsskjema nye medlemmer

Skjema fylles ut og returneres barnehagen. Kontingenten på kr.400,- pr barnehageår betales inn på kontonr.3260 05 96542. Merk med navn.