ÅRSMØTE 2020

Ble avholdt elektronisk den 19.05.20