Aktuelt fra Samarbeidsutvalget 2020-21

Neste møte i SU: 24.08.21

AU 2020-21 består av

Maria Emberland, foreldrerepresentant

Alexandra bruun-Olsen, foreldrerepr.

Kevin McTiernan, foreldrerepr.

Renata Noemia Alves-Syre, foreldrerepr.

Siv T. Espedal, personalrepresentant

Silje Helberg, personalrepr.

Anne Bente Vervik, personalrepr.

Tone Waagen, personalrepr.

Elen Katharina Ousland, eiers representant

Foreldrerepresentantene har fått et lite merke på skapdøra i garderoben til barna. Saker kan meldes inn til alle medlemmene.

 

 Referat fra siste møte her

Referat 13.04.21