Aktuelt fra Samarbeidsutvalget 2023-24

Referat fra siste møte under. Neste møte i SU: 24.01.24

AU 2023-24 består av

Hanne Simonsen Sæbø, foreldrerepresentant Nybygget, leder

Marie Thu Tholo, foreldrerepr. Skolestua

Susanne Bærheim, foreldrerepr. Midt i mellom

Ole Christoffer Ertvaag, foreldrerepr. Slutten

Silje Helberg, personalrepresentant Nybygget

Siv T. Espedal, personalrepr. Skolestua

Vibeke S. Rye, personalrepr. Midt i mellom

Karoline F. Kvamme, personalrepr. Slutten

Elen Katharina Ousland, eiers representant

Foreldrerepresentantene har fått et lite merke på skapdøra i garderoben til barna. 

 

Vi oppfordrer foreldre og ansatte til bruke SU ved å melde saker til møtene, forslag om tema til foreldremøter m.m.

 

 Referat fra siste møte her

referat-su-291123