Aktuelt fra Samarbeidsutvalget 2022-23

Referat fra siste møte under. Neste møte i SU: 07.06.23

AU 2022-23 består av

Endre Bø, foreldrerepresentant Nybygget, leder

Marie Thu Tholo, foreldrerepr. Skolestua

Susanne Bærheim, foreldrerepr. Midt i mellom

Ole Christoffer Ertvaag, foreldrerepr. Slutten

Elisabeth Kro Bårdsen, personalrepresentant Nybygget

May-Nathalie K. Tjorhom, personalrepr. Skolestua

Vibeke S. Rye, personalrepr. Midt i mellom

Elin Seim, personalrepr. Slutten

Elen Katharina Ousland, eiers representant

Foreldrerepresentantene har fått et lite merke på skapdøra i garderoben til barna. Saker kan meldes inn til alle medlemmene.

 

 Referat fra siste møte her

Referat-SU April 2023