Tekna-barnehagen i Stavanger.

Huskestua barnehage blir også kalt Tekna-barnehagen i Stavanger, da Teknamedlemmer kan bli medeier av barnehagen, samt gis prioritet ved opptak. Se flik Eierforeningen.

Velkommen til Huskestua barnehage - en meningsfull møteplass

- også kjent som Tekna-barnehagen i Stavanger. Her har 60 barn i alderen
0-6 år og 17 voksne i sin beste alder, sitt daglige virke.

Vi er stolte av vår gode barnehage, og vi mener den høye kvaliteten bl.a. kommer av;
- ikke for store barnegrupper, slik at vi får tid med alle barna - hver dag
- godt med areal innendørs
- en flott personalgruppe med både utdanning og erfaring. Barnehagelærere i alle lederstillinger og mange assistenter med fagbrev.
- kjøkkenassistent i 60 %
- fokusområder Språk og Sosial kompetanse

- fokus på matematikk nedfelt i slagordet vårt: - NÅR BARNA TELLER!

- verdier formulert som TROIA; trygg, raus, omsorgfull, imøtekommende, aktiv.

 

Ta kontakt pr mail eller telefon.