Medlemmer i Tekna har fordeler

Huskestua eies og drives av Huskestua Eierforening. Teknamedlemmer kan bli med i Eierforeningen, mot en årlig kontingent, og opparbeide seg ansiennitet og prioritet ved tildeling av ledige barnehageplasser.

Hvordan bli medlem i Eierforeningen

Eierforeningen er bare åpen for medlemmer av Tekna (Teknisk-naturvitenskaplig forening). Medlemskap opprettes ved å sende inn registreringsskjema (ligger i menyen til venstre) og betale medlemskontingenten på kr. 400. Kontingentperioden følger barnehage-/skoleåret, dvs august-august. Varsle om fornying av kontingent blir sendt ut i august/september. De som ikke ønsker å stå som medlem lenger, lar bare være å betale.

Barnehagens kontonr 3260 05 96542. Merk innbetalingen Kontingent Eierforeningen.

Som registrert medlem, har du (eller ektefelle/samboer) stemmerett på årsmøtet (finner sted i mars hvert år) og du kan stille som kandidat til styreverv. Gjennom styreverv har du påvirkningskraft, og det gir også god erfaring i styrearbeid. PBL gir tilbud om kurs i styrearbeid og på andre områder, eks. Arbeidsrett og Innføring av ny foretakslov.

Det viktigste for de fleste er likevel mulighet til å øke sjansen for å få barnehageplass. Opptak av nye barn skjer etter ansiennitetsprinsippet, og det er tidspunkt for innmelding i Eierforeningen som er avgjørende.

Eierstyret 2020-21

Erik T. Austbø, Leder
Lise Ims
Reinert Hansson
Bjarte O. Kvamme
Martin Haaland
Morten Johannessen