En godt etablert privat barnehage

Huskestua barnehage åpnet i 1990 og eies og drives av Huskestua Eierforening, en foreldreforening av medlemmer av fagforeningen Tekna (tidligere NIF/Norske Sivilingeniørers Forening). Eierforeningen så dagens lys som følge av mangel på barnehageplasser i Stavangerområdet, og noen driftige familier innså at de måtte ta spaden i egen hånd.

De overtok gamle Tjensvoll skole og bygde om til en 2-avdelings barnehage som åpnet i august 1990. Senere fikk de tilgang til nabotomten, og året etter utvidet barnehagen med ytterligere 2 avdelinger. Det gamle skolehuset er en positiv miljøfaktor i barnehagen. Fasaden er omtrent identisk med slik den framsto som skole. Og ikke sjelden opplever vi at barn og personale forteller om foreldre og besteforeldre som gikk på skole akkurat i dette bygget.

Huskestua har betjent Teknamedlemmer utover kommunegrensene, og vi har ikke vært en typisk nærmiljøbarnehage. Dette ser imidlertid til langsomt å snu. Både fordi mange medlemmer bor i bydelen, men også pga bedre tilgjengelighet til barnehager i medlemmers nærmeste bomiljø. Vi har definert søkere i barnehagens nærmiljø i vår opptakskrets, og ønsker å være et aktuelt alternativ for barnefamilier i nabolaget.

Likevel skal vi først og fremst dekke medlemsfamilienes behov, og det gjør at vi må være fleksible på aldersinndeling. Det er fremdeles størst behov for småbarnsplasser. Vi følger selvfølgelig nye lovfestede normer for bemannings- og pedagogtetthet. Det er godt med areal i Huskestua, og vi har vedtektsfestet noe høyere arealnorm enn hva loven krever.

Vi heier på den tradisjonelle avdelingsbarnehagen. Vi tror det er godt for barn å ha faste, forutsigbare rammer i form av vegger og dører. Når 2-åringen går inn hoveddøra til sin avdeling, skal han vite hvem han kommer til å treffe innenfor der. Etter hvert vil han ta i bruk større del av barnehagen - fellesarealer og andre avdelinger.

Vi deltar i Utdanningsdirektoratets årlige foreldreundersøkelse i landets barnehager, og vi er stolte av å kunne presentere høy svarprosent og gode resultater. Denne tilbakemeldingen betyr mye for oss, og gir oss informasjon om hvilke områder vi må jobbe med for å få enda mer fornøyde kunder.