Planleggingsdager 2020-2

Banrehagen er stengt 04.09.20, 13.11.20, 04.01.21, samt 06.04.21 pga planleggingsdager for personalet.