Planleggingsdager 2022-23

Banrehagen er stengt 02.09.22, 18.11.22, 02.01.23, samt 11.04.23 pga planleggingsdager for personalet.