Planleggingsdager 2019-20

Banrehagen er stengt 14-15.11.19, 02.01.20, samt 14.04.20 pga planleggingsdager for personalet.