Planleggingsdager 2023-24

Banrehagen er stengt 16-17.11.23, 02.01.24, samt 02.04.24 pga planleggingsdager for personalet.