0-3-årsavdeling

Om avdelingen:

Skolestua har fått navnet sitt fordi den ligger i det gamle bygget som en gang huset Tjensvoll skole. Det er den minste avdelingen når det kommer til areal, men en avdeling med sterk sjel. 9/10 barn har likevel bra med plass til lek og aktiviteter. De har vinduer på begge sider av bygget, slik at de kan følge med på alt som foregår på lekeplassen.