Gjeldene vedtekter, rev.21 2021

Vedtektene ble sist revidert på Årsmøtet den 27.04.2021