Gjeldene vedtekter, rev.20 2016

Vedtektene ble sist revidert på Årsmøtet den 30.03.16.