Årsmøte og Foreldreråd 21.03.17

Velkommen til Årsmøte i Huskestua eierforening, samt foreldreråd, tirsdag21.03.17 kl.20 i Huskestua barnehage.

Medlemmer i eierforeningen kan la seg representere ved fullmakt gitt til ett annet medlem.

Foreldre som ikke er med i eierforeningen har møterett ved årsmøtet. Til foreldrerådet er alle som foreldre/foresatte velkommen. Man har en stemme pr barn.

Sakspapirer:

Endelig innkalling Årsmøte 2017 Huskestua

Årsmelding2016_Huskestua barnehage

Hovedtall budsjett 2017

Hovedtall årsregnskap 2016

Fullmakt

Valgkomiteens innstilling 2017 (1)