Søke barnehageplass

Hvordan gå fram for å søke barnehageplass i Huskestua?

Alle barnehager i Stavanger deltar i samordna opptak. Det søkes elektronisk via IST Barnehage. 

 

https://stavangerg2.ist-asp.com/stavangerpub 

Huskestua barnehage må velges som en av de fire ønskede barnehagene. Oppgi informasjon om medlemskap i Eierforening og/eller Tekna.

Iflg opptakskriteriene prioriteres Teknamedlemmer som er medlemmer i Eierforeningen, og søsken av barn som allerede har plass står aller fremst i køen. Vi fører venteliste bare over Eierforeningsmedlemmer.

Frist for å være med i hovedopptak: 1. mars.

Vi har fortløpende opptak, i den forstand at det tas inn nye barn så fort det av ulike grunner blir ledig plass.