Planleggingsdager høst 2021

11-12.nov er bhg stengt. I oddetallsår legger vi høstens planleggingsdager to dager etter hverandre.