Foreldremøte nye familier

Vi inviterer til foreldremøte for nye familier torsdag 08.06. kl.18-19.

Den primære målgruppen er "førstereisforeldre" i barnehagesammenheng, samt nye familier i Huskestua. Vi vil fortelle om vår hverdag og praksis, svare på spørsmål, men også gi foreldre en møteplass.

Vi møtes i 2.etg i barnehagen. Pedagogisk ledere fra småbarnsavd deltar sammen med dagli' gleder.