SOMMERTID I HUSKESTUA

Etter mange uker med skikkelig fint vær, kom endelig regnet! Regn gir lekemuligheter, og våt sand er bedre å bygge med enn tørr sand.

Enda er det forholdsvis mange barn, og det er aktivitet i alle avdelinger. Fra 3.juli slår vi sammen avdelinger, småbarnsavd for seg og storbarnsavd for seg. Enkelte dager er gjerne alle sammen sammen. 

Vi har åpent hele sommeren, og det skal være kjente ansatte fra hver avdeling på jobb. De vikarene vi har inne, er også kjente. Vi har hatt gode vikarer dette året. Det er vi takknemlige for. 

Dagli' gleder har ferie fra 29.06.-28.07. Hovedansvar er da lagt på en av pedagogene. 

Vi ønsker hverandre en riktig, riktig god sommer.