Planleggingsdager barnehageåret 23-24

Vi holder stengt fire planleggingsdager i året; 16-17.11.23 02.01.24 02.04.24