FOTOGRAFERING I HUSKESTUA

Fotograf Kjell kommer tilbake til Huskestua tirsdag 3.oktober fra morgenen av.