Foreldrefest på FN-dagen 24.10.

Vi inviterer til markering av FN-dagen 24.oktober kl.14.30-16.

Viser til invitasjon sendt ut til alle familier.

Vi byr på 

-underholdning

-kunstutstilling

-loddsalg

Dere bidrar med

-en matrett til felles buffet

-kjøp av kunst og lodd

-entusiasme som publikum

 

Alle inntekter går til FORUT Barneaksjonen.

VELKOMMEN!