StavangerBarnehagenes Foreldreforening -SBF

Info om SBF

SBF er en interesseorganisasjon for foreldre med barn i barnehage i Stavanger. Vi er ment som et samlingsorgan for alle FAUene og skal være foreldrenes talerør for stadig bedre barnehager - både kommunale, private og andelsbarnehager.

Organisasjonen ble opprettet på tidlig 1990 tallet, med hovedfokus å få barnehageplass til alle.

Vi skal ytre foreldrenes meninger, med fokus på barnas behov og trivsel.  

Hva gjør SBF?

• Vi har jevnlig kontakt med barnehageadministrasjon og oppvekstpolitikere.

• Vi har fast plass i kommunalstyret for oppvekst med tale og forslagsrett (ingen stemmerett). Her kan vi ta opp barnehagesaker enten vi uttrykker vår mening i rådmannens framlegg eller vi kan selv foreslå saker.

• Vi samarbeider også med Kommunalt Foreldreutvalg (KFU), som er skolenes foreldreutvalg i Stavanger.

I vårt arbeid er vi avhengige av foreldrenes engasjement og innspill. I den forbindelse ber vi nå alle barnehagestyrere om hjelp til å informere foreldrene om SBF.

 

Samtidig ville vi satt pris på om en link til vår hjemmeside kunne bli lagt på barnehagens hjemmeside.www.minbarnehage.no/sbf

SBF har også en facebook side https://www.facebook.com/pages/Stavanger-Barnehagenes-Foreldreforening-SBF/412548202242113?fref=ts

 

 

Har du spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med oss. (sbf@stavanger.kommune.no