Gjeldene priser i Huskestua barnehage

Foreldre betaler en grunnpris fastsatt av Stortinget (makspris), samt kostpenger fastsatt av Foreldrerådet i Årsmøtet i Huskestua.

Gjeldene priser for en barnehageplass pr 01.01.23:

Grunnpris fastsatt av Stortinget: kr 3 000,- pr mnd, 11 mnd i året.

Kostpenger fastsatt av Foreldreråd 2023: kr.450,- pr mnd, 11 mnd i året.

 

Huskestua gir moderasjonsordninger på grunnprisen på linje med kommunale barnehager. Se

www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/barnehage/

På kostpenger gis ikke moderasjoner. I barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling, gis det åpning for å ta ekstra betalt for matservering, iherunder også kostnader til evt ekstra bemanning. Kostpengene i Huskestua dekker deler av kostnaden til innkjøp av mat, samt kjøkkenasssistentstilling.

 

Vi krever også en andel pr plass á kr.3 000,- før oppstart i barnehagen. Denne andelen betales inn til et sikringsfond. Den betales tilbake når barnet har slutta i barnehagen, dersom betalingsforpliktelsene er overholdt