Siste nytt fra smittevernavdelingen i Stavanger kommune

Pr 04.01.21 er beskjeden at barnehagene i Stavanger fortsetter på gult smittenivå de kommende to ukene. Informasjon publiseres på kommunens nettside.

Under er info som fremdeles gjelder også i 2021:

Hovedregelen er likevel: Syke barn og ansatte skal ikke være i barnehagen.

Selv med milde luftveissymptomer skal man holde barnet/seg hjemme til man er symptomfri. Det er ikke lenger nødvendig med en symptomfri dag. Barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god

MERK: dette gjelder bare luftveissymptomer. Ved andre sykdommer som diaré, oppkast gjelder fremdeles 48 timer etter siste utbrudd.

Nå skiller myndighetene mellom nylig oppståtte symptom og restsymptom.

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.

Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

Vi må ikke glemme at det er mer enn covid-19 som smitter mellom folk, og det er slitsomt for barn å være i barnehagen hele dager når de går med "noe" i kroppen. Vi vurderer alltid allmenntilstanden til barna, dersom det ikke er helt åpenbare symptomer på sykdom som feber og slapphet. Det endrer seg ikke.

Her er de oppdaterte rådene fra smittevernkontoret

Oppdaterte råd ved sykdom i barnehager og barneskoler 09.09.20

 2020-09-15-flytskjema-barn