Resultater etter foreldreundersøkelsen 2020

De foreløpige resultatene foreligger. Nok en gang viser de at dere foreldre i det store og hele er svært fornøyde med barnehagen deres. Det kan vi like!

Takk for svært god oppslutning om undersøkelsen. Det gir resultatene god validitet. 

Her gjengis resultatene pr område. Resultat pr enkeltspørsmål er presentert for Samarbeidsutvalget. Avdelingene har fått resultatene for sin egen avdeling, og bruker det i det stadig pågående arbeidet med å gi et enda bedre barnehagetilbud til barna "våre".

Foreldreundersøkelsen