Velkommen tilbake etter påske!

Vi ser fram til å møte ungene igjen. Påskeferie har derimot ikke forandret på de viktigste smittevernpunktene - Bare friske personer skal i barnehagen - Hold avstand - Vask hender

Vi har skrevet ned kjøreregler som gjelder fra onsdag 07.04.21.

Koronainfo etter påske

Vi forventer, og tror, at de blir etterlevd og respektert.

Elen K.&Co.